Op dit ogenblik zijn er geen incidenten waarvoor wij omleidingen aanbevelen.